28/01/2021 VN-Index: 1023,94
Thay đổi:  -73.23 ~ -6.67%  Tổng KLGD:  767.874.100.000