23/03/2018 VN-Index: 1147,06
Thay đổi:  -25.30 ~ -2.16%  Tổng KLGD:  189.857.400.000