23/06/2017 VN-Index: 769,01
Thay đổi:  2,71 ~ 0.35%  Tổng KLGD:  254.931.800