16/01/2018 VN-Index: 1065,14
Thay đổi:  1.67 ~ 0.16%  Tổng KLGD:  268.302.900.000