17/08/2017 VN-Index: 767,59
Thay đổi:  -5,98 ~ -0.77%  Tổng KLGD:  238.329.200