24/10/2017 VN-Index: 822,87
Thay đổi:  2,83 ~ 0.35%  Tổng KLGD:  163.887.100