21/04/2017 VN-Index: 712,52
Thay đổi:  -0,14 ~ -0.02%  Tổng KLGD:  190.999.100