22/06/2018 VN-Index: 983,17
Thay đổi:  13.77 ~ 1.42%  Tổng KLGD:  132.357.400.000