23/05/2017 VN-Index: 742,89
Thay đổi:  -1,21 ~ -0.16%  Tổng KLGD:  213.727.900