24/03/2017 VN-Index: 722,14
Thay đổi:  2,58 ~ 0.36%  Tổng KLGD:  214.780.500